January 2012

NIVELCO seminari

      Austrijska tvrtka NIVELCO Messtechnik GmbH i lokalni inženjering partner i distributer NEW TECHNOLOGY d.o.o. SARAJEVO, pozivaju vas na jednodnevni stručni seminar (i izložbu opreme ) na temu „PRINCIPI RADA I PRIMJENE SAVREMENE INSTRUMENTACIJE ZA MJERENJA NIVOA I pH“. Održat će se