NIVELCO seminari

NIVELCO

 

 

 

Austrijska tvrtka NIVELCO Messtechnik GmbH i lokalni inženjering partner i distributer NEW TECHNOLOGY d.o.o. SARAJEVO, pozivaju vas na jednodnevni stručni seminar (i izložbu opreme ) na temu „PRINCIPI RADA I PRIMJENE SAVREMENE INSTRUMENTACIJE ZA MJERENJA NIVOA I pH“. Održat će se tri seminara i to u sljedećim gradovima: Sarajevo (20.02), Tuzla (21.02.) i Banja Luka (23.02.)

Mjesto i Vrijeme održavanja seminara

Sarajevo Elektrotehnički Fakultet u Sarajevu,Sala 1Ulica Zmaja od Bosne bb( Kampus Univerziteta u Sarajevu-pored Američke ambasade) 20.02.2012.
Tuzla Solana d.d. Tuzla sala za konferencijeUlica Soli br.3 (prekoputa zgrade novog Robot komerca) 21.02.2012.
Banja Luka Elektrotehnički Fakultet Banja Luka sala 1,prvi spratUlica Patre 5 23-02-2012.

 

Raspored:

09:00 -  10:00: Prijava sudionika, podjela materijala, razgledanje izložbe

10:00 : Početak  predavanja

10:00  -  11:00: Princip rada i primjene  ultrazvučnih i pH transmitera

10:00  -  11:30: Pauza  ( slobodni razgovori i izmjena iskustava)

11:30  -  12:30: Princip rada i primjene magnetostriktivnih i radarskih transmitera

12:30  -  13:00: Zakuska, slobodni razgovori,  razgledanje izložbe

13:00  -  13: 45: Automatizacija   mjernih  sistema

13:45  – …    : Diskusija, izmjena iskustava, pitanja i odgovori

 

Seminar je besplatan (Kotizacije nema, zakuska za sve prisutne)

Predavač: Dipl.Ing.Damir Žibrat

Cilj seminara:

Upoznati polaznike sa osnovnim principima rada uređaja za mjerenja nivoa i pH kako bi se olakšao pravilan odabir i pravilna upotreba instrumentacije.

Kome je ovaj seminar namjenjen ?:

Tehničkim rukovodiocima, rukovodiocima službe održavanja i održavateljima, tehničkom osoblju iz odjela za automatizaciju,instrumentalcima, odjelu za tehničke investicije, projektantima.

Popratna riječ uz seminar:

Pravilan odabir i pravilna upotreba instrumentacije za mjerenje razina i mjerenja pH može znatno povečati pouzdanost i raspoloživost tehničkih sistema/sustava i smanjiti investicione troškove. Razumjevanje osnovnih principa rada, kao i razumijevanje procedura instalacija neophodno je za primjeren odabir. Znanja dobivena na ovom seminaru olakšati će pravilan odabir opreme i pomoći u organizaciji tehničkog održavanja.

Na seminar se možete prijaviti putem maila info@newtechnologyba.com