NIVOTRACK

 

 

 • 2-žični kompaktan transmitter sa HART protokolom
 • Linearnost: +/-0,25mm ili +/-1mm
 • Rezolucija: 0,1mm or 1mm
 • Šipka ili fleksibilna sajla do 15 m
 • Uronjivi dijelovi od nerđajučeg čelika ili plastike
 • Moguća upotreba plug in indikatora
 • Lineariyacija u 99 točaka
 • Mjerenje udaljenosti, razine I volumena
 • Razina, udaljenost volume I diferencijalna mjerenja
 • EX modeli
 • OIML R85 certifikacija

 • Tekučine sa minimalnom gustočom 0.5 kg/dm3
 • Za obračunska mjerenja- custody transfer
 • Oil and gas industrija
 • Zapaljive tekučine I otapala
 • Kemikalije, otapala, ugljikohidrati
 • Alkoholna pića I prehrambena industrija
 • Instalacija u bypass cijev moguća
 • Dodatni transmitter razine za NIVOFLIP magnetni flip indicator

 • Napajanje: 12.5-36 V DC
 • Temperatura: -40 °C to +90 °C
 • Tlak: max. 25 bar
 • Mjerni opseg: 0.5 – 15 m
 • Izlaz: 4-20 mA , HART
 • Procesni priključci: 1”, 2” ili flanda
 • Zaštita: IP67
 • Ex oznake: 
  • ATEX II 1 G Ex ia IIB T6…T5
  • ATEX II 2 G Ex d IIB T6…T5
  • ATEX II 1/2 G Ex d ia IIB T6…T5
 • Certifikat: OIML R85 certificat


Za download link brošure potrebno je ispuniti podatke


Vaše ime*

Vaše prezime*

Vaš Email*

Naziv kompanije

Kontakt telefon:

Web adresa kompanije:

Zbog čega vam je potreban ovaj dokument?*
 Privatne potrebe Poslovne potrebe

(* polja označena zvjezdicom su obavezna)