O NAMA

…..we-r-asia_-_product_-_veiligheid_-_certificering_-toezicht_-_sgs

Certifikat važi do 14.09.2018

New Technology je privatna firma osnovana 1990. godine, sa sjedištem u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Posjedujemo certifikat ISO 9001:2008 standarda i poslujemo po njegovim smjernicama. Područje našeg djelovanja je na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.

Glavna djelatnost naše firme je distribucija i servisiranje kompjuterski bazirane i dijagnostičke medicinske opreme, te drugih medicinskih  pomagala.

New Technology nudi senzore za mjerenje nivoa, protoka, pritiska, temperature i procesne automatike. Svojim klijentima nudimo i vage za laboratorije i proizvodnju, pumpe za pitke i otpadne vode kao i tehničku podršku prilikom odabira opreme i servisa isporučene opreme.

Za našu firmu radi 6 visokoobrazovanih uposlenika, od kojih su dva magistra nauka. Posjedujemo vlastiti servis i laboratoriju. Težimo stalnom razvoju i edukaciji zaposlenih. To postižemo konstantnim školovanjem kroz posjete različitim edukacijskim seminarima i sajmovima širom svijeta.

U svrhu bolje uslužnosti prema kupcima, sarađujemo i sa vanjskim saradnicima iz medicinske i kompjuterske branše, koji daju svoj doprinos kroz prezentacije i edukacijska predavanja o opremi i savremenim dijagnostičkim i analitičkim tehnikama.

S ciljem da zadovoljimo potražnju naših kupaca/klijenata, blisko sarađujemo sa našim poslovnim partnerima. U našoj bazi podataka, marketinški materijali naših poslovnih partnera i selektivni konstantni kontakt sa našom klijentelom su naše vodilje i smjernice za buduće poslovanje. Poslovanje na ovaj način nam je pomoglo da ostvarimo konstantan porast u prodaji i dobijemo zadovoljne klijente.

Mjesto registracije: Kantonalni Sud Sarajevo
Rješenje broj: UF/I-1169/00
Registracija broj: 1-2643
UniCredit bank: 3389002207690522
Raiffeisen bank: 1610000001150043
Identifikacioni broj: 4200124470009
PDV broj: 200124470009

Neke od kompanija sa kojima New Technology ima saradnju u distribuciji i servisiranju opreme su:

Dijagnostička medicinska oprema:     Mjerni i regulacioni instrumenti:
Radiometer (Danska)     Nivelco (Mađarska)
www.radiometer.com     www.nivelco.com
CareFusion (SAD)     Radiometer Analytical (Francuska)
www.carefusion.com     www.radiometer-analytical.com
Lawton (Njemačka)     Ohaus Europe (SAD)
www.lawton.de     www.ohaus.com
Medisize (Holandija)     Hydro-Vacuum (Poljska)
www.medisize.com     www.hv.pl
Imtmedical (Švicarska)     Intra-Automation (Njemačka)
www.imtmedical.ch     www.intra-automation.de
SonoScape (Kina)     Lantronix (SAD)
www.sonoscape.com     www.lantronix.com
      Aplisens (Poljska)
      www.aplisens.com
      Prominent (Njemačka)
      www.prominent.com
      Europascal (Njemačka)
      www.europascal.de