Razinske sklopke

PLOVAK NIVOFLOAT
KONDUKTIVNA NIVOCONT K
MAGNETSKA POVEZANOST NIVOMAG
MAGNETSKO SLIJEDJENJE NIVOPOINT
VIBRACIONA ŠIPKA NIVOCONT R
VIBRACIONA VILICA NIVOSWITCH za tekućine
NIVOSWITCH za čvrste materijale
ROTACIONO KRILO NIVOROTA