REFERATI

 

Automatizacija pumpnih stanica otpadnih voda upotrebom podsistema ultrazvučnih vodonepropusnih transmitera i jednostavnih kontrolera Download 

U ovom radu objašnjen je osnovni princip rada podsistema za upravljanje pumpnim stanicama otpadnih voda. Opisan je osnovni princip rada ultrazvučnih vodonepropusnih transmitera kao i osnovni princip rada jednostavnih kontrolera. Naglašena je prednost upotrebe autonomnog podsistema upravljanja pumpama kao dijela sloţenih nadzorno upravljačkih sistema.

 

 
Analiza principa rada pH transmitera nove generacije Download
U ovom radu objašnjeni su osnovni fizikalni principi na kojima se temelje pH mjerenja. On line pH mjerenja imaju niz prednosti u odnosu na laboratorijska mjerenja, međutim uređaji za on line pH mjerenja imaju znatno složenije konstrukcije nego laboratorijski uređaji i pored zahtjevne instalacije zahtijevaju i organizirane procedure odrţavanja i kalibriranja.  

 
Analiza principa rada magnetostriktivnih i radarskih uređaja za mjerenje razine Download

U ovom radu objašnjeni su osnovni principi rada magnetostriktivnih i radarskih uređaja za mjerenje razine. Pravilan odabir i pravilna upotreba opreme za mjerenje razine može u znatnoj mjeri povečati pouzdanost, kvalitetu i profitabilnost proizvodnih procesa i smanjiti investicijske troškove kao i troškove održavanja opreme. Poznavanje fizikalnih principa na kojima se temelje postupci mjerenja neophodno je kod procjene mogućnosti mjernog elektroničkog sklopovlja kao i procjena mogućnosti suvremenih tehnologija.

 

 
Mjerenje protoka otpadnih voda na otvorenim kanalima Download

U ovom radu objašnjeni su fizikalni principi na kojima se temelje mjerenja protoka Parshallovim suženjem na otvorenim kanalima. Otpadne vode zbog svoje prirode mogu uzrokovati znatne smetnje kod klasičnih postupaka mjerenja protoka. Parshallov kanal omogućuje pouzdana mjerenja u najtežim uvjetima i jedan je od najpouzdanijih načina mjerenja protoka otpadnih voda.

 

 
Principi rada i upotreba vodonepropusnih (IP 68) ultrazvučnih razinomjera Download
U ovom radu objašnjeni su osnovni principi rada uređaja za ultrazvučna mjerenja razina. Poznavanje principa rada znatno pridonosi pravilnom odabiru instrumenata. Odgovarajući odabir i pravilna montaža uređaja mogu znatno povećati pouzdanost, raspoloživost i profitabilnost nadzorno-upravljačkih sustava. Analiza fizikalnih pojava na kojima se temelje mjerenja neophodna je za procjenu mogućnosti pojedinih postupaka te mogućnosti elektroničkih sklopova.