Seminar, Opatija

 

NIVELCO

 

 

 

Pravilan odabir opreme i mjerne instrumentacije može u znatnoj mjeri povećati pouzdanost, raspoloživost i profitabilnost tehničkih sustavate smanjiti troškove održavanja i investicija. Znanja dobivena na ovom seminaru pomoći će u postupcima odabira opreme tepostupcima primjene i održavanja.

CILJ SEMINARA: Upoznati sudionike sa osnovnim principima rada pojedinih uređaja,načinom njihovog automatiziranja i praktičnim primjenama. Na seminaru će biti nazočni tehnički eksperti koji će rado prokomentirati postojeće instalacije kao i vaše specifične primjene.

KOME JE OVAJ SEMINAR NAMJENJEN:

– direktorima

– tehničkim rukovodiocima

– rukovodiocima investicija

– rukovodiocima održavanja

– održavateljima

– razvojnim inženjerima

– projektantima

Kompletnu brošuru o ovome seminaru možete preuzeti na sljedećem linku:  BROŠURA