Ergospirometrija u ponudi New Technology

U Centru zdravog sporta VO2max, instaliran je savremeni ergospirometrijski sistem Carefusion Masterscreen CPX, jedini takav u BiH. Nastavak teksta »

Svjetski poznati partneri

New Technology Sarajevo posluje sa svjetski poznatim partnerima. Pogledajte sve u nastavku teksta. Nastavak teksta »

AQT90 FLEX

AQT90 FLEX posjeduje vrlo brz, precizan i detaljan kardijalni panel i markere za koagulaciju, infekciju i trudnoću. Nastavak teksta »

TCM TOSCA monitor

Koristi za kontinuirano praćenje respiratornog statusa i zasićenja kisikom kod pedijatrijskih i odraslih pacijenata. Nastavak teksta »

ABL 800 FLEX analizator

Pruža vrhunsku analizu i mjerenja pH, krvnih gasova, elektrolita i punu oksimetriju. Nastavak teksta »

 

Ergospirometrija u ponudi New Technology

U Centru zdravog sporta VO2max Sarajevo, 2013. godine instaliran je savremeni ergospirometrijski sistem Carefusion Masterscreen CPX. Ergospirometrijski sistem Masterscreen CPX metodom „breath by breath“ osigurava direktno „on line“ praćenje i naknadnu analizu ventilacijskih i metaboličkih parametara. Na osnovu ovakvog testiranja i praćenja dobija se niz

New Technology na IEEE konferenciji MIPRO 2013

U sklopu 36. Međunarodnog skupa za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku (MIPRO 2013) koja je održana u maju 2013. godine u Opatiji, Hrvatska, uposlenici New Technology d.o.o. Sarajevo su se i ove godine predstavili s novim stručnim radom

Održan IV Kongres Respiratornog udruženja u BiH

U organizaciji Respiratornog udruženja u Bosni i Hercegovini  održan je IV Kongres u Sarajevu u periodu od 16. do 18. maja 2013. godine. Respiratorno udruženje u Bosni i Hercegovini egzistira od 1998. godine, osnovali su ga pulmolozi iz Federacije BiH,

ABL800 FLEX analizator

ABL800 FLEX – jednostavnost i preciznost u mjerenjeu krvnih gasova ABL800 FLEX pruža vrhunsku analizu i mjerenja pH, krvnih gasova, elektrolita i punu oksimetriju. Sve operacije mjerenja na ABL800 FLEX su potpuno automatizirane, što omogućava vrlo jednostavno korištenje i olakšanje