CENTAR ZDRAVOG SPORTA VO2MAX

Centar  zdravog  sporta  VO2max namjenjen  je  svima  koji  vode  brigu  o  svom  zdravlju,  kao  i onima  koji  žele  utvrditi  ili  unaprijediti  nivo  opće  fizičke  kondicije,  smanjiti  rizik  od  učestalih bolesti,  reducirati  tjelesnu  težinu  ili  poboljšati  svoje  sportske  performanse.  Dugogodišnje iskustvo  našeg  tima  u  području  sporta  i  sportske  rekreacije  omogućava  jedinstven  i individualan  pristup  našim  članovima,  bez  obzira  na  dob,  spol  ili  nivo  fizičke  aktivnosti.

Aktivnosti Centra zdravog sporta:

  1. Dijagnostika stanja treniranosti
  2. Pedagoško psihološka dijagnostika (savjetovanje)
  3. Trenerski kursevi (seminari, savjetovanja, simpozijumi…)
  4. Planiranje i programiranje treninga, trenažnog procesa
  5. Planiranje prehrane i suplementacije (izrada prehrambenog plana)
  6. Pisanje stručnih i naučnih radova iz oblasti sporta, dijagnostike, treninga, prehrane i suplementacije

Drugi o nama: Portal Klix (Sarajevo-x)

Oprema Centar  zdravog  sporta  VO max raspolaže  vrhunskom  dijagnostičkom  opremom renomiranih  proizvođača  iz  oblasti  sportsko  medicinske  dijagnostike.  U  okviru  centra postoje  dva kabineta,  kabinet  funkcionalne  dijagnostike,  te  kabinet  za  antropometrijska mjerenja. U kabinetu za funkcionalnu dijagnostiku između ostalog se nalaze ergospirometrijski  sistemi „Carefusion masterscreen CPX” i „Cosmed FITMATE PRO”, ergometri: pokretna traka i  bicikl,  pulsimetri  „Polar“ sa  programskom  podrškom,  laktat  analizer i drugo. Kabinet za ntropometrijska mjerenja sadrži laboratorijski kaliper sa programskom podrškom, visinomjer, vagu sa bioelektričnom impedansom, dinamometar, tlakomjer, ploču za mjerenje fleksibilnosti i drugo. Primjenom pomenute opreme u mogućnosti smo provesti niz  dijagnostičkih  testova  i  postupaka,  te  na  osnovu  dobijenih  podataka planirati  i programirati  trenažni  proces,  kontrolirati  trenažne  efekte,  te  vršiti  ranu  identifikaciju talentirane  djece  za  određeni  sport.

Analiza rezultata Svaki test završava stručnom interpretacijom rezultata, uz opsežnu dokumentaciju i  preporuke za vrstu i  način provođenja fizičke  aktivnosti, te  kontrolu ostalih faktora  koji  direktno  ili  indirektno  utiču  na  naše  zdravlje.  Na temelju  precizno  utvrđenih individualnih  trenažnih  zona,  izraženih  u  frekvenciji  rada  srca  (otkucaja  u  minuti),  u mogućnosti smo naše fizičke aktivnosti učiniti znatno učinkovitijim, bez obzira radi li se o sportu,  rekreaciji  ili  želji  za  smanjenjem  tjelesne  težine.

Plan treninga Individualni plan treninga izrađen na temelju podataka dobivenih spiroergometrijskim  testiranjem važan je element u životu svakoga tko želi svoj trud učiniti učinkovitijim i svrsishodnijim.  Bez obzira radi li se o profesionalnom sportu ili jednostavno o redukciji tjelesne težine, kvalitetan plan treninga nezaobilazan je element na putu ka cilju koji želimo ostvariti.

Plan prehrane Pravilno izbalansirana prehrana jedan je od ključnih preduvjeta ne samo za kvalitetan  trening, nego i za zdrav život općenito, a ukoliko želimo reducirati prekomjernu tjelesnu težinu  kvalitetan plan prehrane postaje neizostavan element našeg svakodnevnog života. Plan prehrane se izrađuje na temelju precizno utvrđenih podataka dobivenih spiroergometrijskim testiranjem i mjerenjem bazalnog metabolizma, od kojih su najvažniji ukupni utrošak energije, te utrošak masti i ugljikohidrata za svaki stepen fizičke aktivnosti. Vrsta i karakter individualnog plana prehrane ovise prvenstveno o njihovoj namjeni, te o osobnim karakteristikama u svakodnevnom životu pojedinca.